Mikrocement Fino

Mikrocement Fino

Jako, że mikrocement ASDecorative FINO jest cienkowarstwowym betonem o najdrobniejszym uziarnieniu, stosowany jest jako warstwa wykończeniowa tam, gdzie wymagane jest uzyskanie najwyższego stopnia gładkości wykonywanej powierzchni. W zależności od techniki aplikacji oraz rodzaju i struktury warstwy poprzedniej, możemy uzyskiwać spektakularne efekty dekoracyjne, przypominające np. beton polerowany, beton woskowany, tadelakt, stiuk, itp.

Najczęściej stosowany jest do wykończenia powierzchni ścian oraz elementów mebli, a także do lekko eksploatowanych podłóg jako ostateczna warstwa wygładzająca. Mikrocement o strukturze fino doskonale nadaje się na końcową warstwę do łazienek. W strefach narażonych na ciągłe działanie wody, np. wnętrza kabin prysznicowych, szczególnie polecany jest mikrocement ASDecorative FINO FAST.

Mikrocementy z grupy FAST są oferowane jako gotowa do zabarwienia masa o zwiększonej elastyczności oraz bardzo niskiej nasiąkliwości. Dzięki tym cechom dokładne uszczelnienie powierzchni nie stanowi większego problemu.


Wykonując aplikację na ścianach lub elementach mebli, jako warstwy podkładowej najczęściej używamy jednej lub dwóch warstw struktury MEDIUM, a następnie jednej lub dwóch warstw FINO.

Zabarwiona warstwa podkładowa MEDIUM buduje właściwą grubość aplikacji i zarazem stanowi zabezpieczenie przed niechcianym przeszlifowaniem się aż do podłoża. Jeśli nie chcemy wykonywać warstwy podkładowej z MEDIUM, dla uniknięcia przetarć stosuje się aplikację z trzech warstw ASDecorative FINO.

Przy aplikacji na lekko eksploatowanych posadzkach wymagane są dwie warstwy z mikrocementu podkładowego np. ASDecorative BASE. Następnie najczęściej aplikuje się jedną warstwę ASDecorative MEDIUM, a jako ostatnią – warstwę wygładzającą ASDecorative FINO.

Kruszywo zawarte w mikrocemencie ASDecorative FINO nie przekracza swą wielkością 0,1 mm, a grubość aplikowanej warstwy nie powinna przekraczać 0,15 mm. Przy aplikacji dwóch warstw mikrocementu ASDecorative FINO łączna ich grubość przed szlifowaniem nie powinna wynosić więcej niż 0,3 mm. Nałożenie grubszej warstwy jest błędem i powoduje niepotrzebne, większe zużycie materiału, a przede wszystkim wpływa niekorzystnie na wytrzymałość całej aplikacji co ma szczególne znaczenie podczas wykonywania podłóg.

Ostatnią warstwę powierzchni wykonanej przy użyciu mikrocementu ASDecorative FINO szlifujemy do uzyskania oczekiwanego efektu. Najczęściej stosuje się do tego papier ścierny o gradacji 150 – 180. Nie ma konieczności wykonywania pracochłonnego szlifowania każdej nakładanej warstwy. Zazwyczaj szlifuje się jedynie warstwę ostatnią. Szlifowanie między warstwami nie jest jednak błędem i jeśli zachodzi taka potrzeba, to można je wykonać.

Dzięki ultra cienkiej warstwie mikrocementu o strukturze FINO, jako jedyny daje możliwość uzyskania niezwykle dekoracyjnego efektu prześwitywania warstwy spodniej. Podczas szlifowania końcowego możemy delikatnie docierać i subtelnie odsłaniać efekty wykonane na warstwach wcześniejszych. Taki zabieg nada wykonywanej powierzchni dużej głębi, przy zachowaniu jej idealnej gładkości. Dla spotęgowania tego efektu możemy dodatkowo warstwę spodnią wykonać w odmiennym odcieniu lub kolorze.

Ukończoną powierzchnię należy wykończyć produktami zabezpieczającymi. Jako podstawowe zabezpieczenie oraz produkt utwardzający, zawsze należy wykonać przynajmniej jedną warstwę ochronną przy użyciu ASDecorative IMPREGNAT, a następnie w przypadku powierzchni innych niż ściany suchych pomieszczeń, dodatkowo zabezpieczyć odpowiednią do sposobu użytkowania ilością warstw poliuretanu ASDecorative, najczęściej od 1 do 4. Do tego celu zazwyczaj używany jest dwuskładnikowy poliuretan ASDecorative SEALER AQUA występujący w wersji matowej lub półmatowej.